Witamy w sklepie internetowym Synergia Gastro. Życzymy udanych zakupów!

Polityka prywatności

SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Twoje dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

  1. Wszelkie dane wpisane przez klienta nie są przez nas udostępniane innym firmom lub osobom trzecim bez wiedzy i zgody klienta. Dane są przechowywane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpienia 1997r o ochronie danych osobowych, Dz.U nr 133 poz.883.
  2. Administratorem danych jest firma Synergia Gastro, mająca swoją siedzibę pod adresem ul. Łukasińskiego 4 50-436 Wrocław . Dane wykorzystywane są jedynie w celach realizacji zamówień oraz w celach marketingowych.
  3. Wszystkim klientom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich usunięcia.

„Administratorem Twoich danych osobowych jest Synergia Gastro spółka cywilna z siedzibą we Wrocławiu (50-436) ul. Łukasińskiego 4.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz w celach marketingowych Synergia Gastro spółka cywilna. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem  Synergia Gastro spółka cywilna. jest marketing własnych produktów lub usług. Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji w/w celów.  Synergia Gastro spółka cywilna. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz  Synergia Gastro spółka cywilna. Ponadto  Synergia Gastro spółka cywilna będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości. Jakie masz prawa? Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

KONTAKT

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Synergia Gastro spółka cywilna

ul. Łukasińskiego 4, 
WROCŁAW 50-436 

Telefon: 501 148 300

 E-mail: synergia@synergiagastro.pl